GET FREE POSTAGE ON ALL ORDERS £45 AND OVER

Get 20% off automatically when you order 4 or more Christmas Candles

Cewch 20% bant yn awtomatig drwy archebu 4 neu fwy o ganhwyllau y Gaeaf hwn

Each candle has a unique design and scent with a sparkly topping. Approx burn time 50 hours.

Mae gan bob cannwyll gynllun ag arogl unigryw gyda gorffeniad disglair. Amser Llosgi ~ 50 awr.

Christmas Candles ~ Canhywllau Nadolig

Sort by:
Filter