Blwyddyn Newydd Dda! 2016

Blywddyn Newydd Dda i’m holl cwsmeriaid! Roedd 2015 yn flwyddyn brysur iawn. Gobeithio bydd y flwyddyn yma yr un mor lliwgar a cyffrous. Diolch i bawb am gefnogi gi.

Happy New Year to all of my customers! 2015 was a busy year. Hopefully 2016 will be just as colourful and exciting with lots of new designs and products!

Thank you all for your support xx

Leave a Reply