LovespoonsLove Spoons are all hand made by Alan Peterson, who Rhiannon was lucky enough to meet whilst taking part in the Cardiff Capitol Christmas Market back in 2011.  They decided to mix their craft, with Alan making the spoons and Rhiannon painting images in her style on them.  The spoons have proved to be very popular as Wedding gifts and thank you gifts.  Spoons are made to order, so if interested, contact Rhiannon stating the shape of the spoon desired and the image you want painted on it.

Spoons range from £25 to £35.

Mae’r llwyau caru yn cael ei gwneud efo llaw gan Alan Peterson.  Fe gwrddodd Rhiannon a Alan pan oedd y ddau yn cymryd rhan mewn Ffair Nadolig yng Nghaerdydd yn 2011.  Penderfynodd y ddau gymysgu eu crefft, gyda Alan yn creu y llwyau a Rhiannon wedyn yn peintio cynlluniau arnynt.  Mae’r llwyau yn gwerthu’n dda fel anrhegion priodas a anrhegion diolch.  Os oes diddordeb gyda chi mewn archebu llwy, cysylltwch a Rhiannon yn nodi siap y llwy a’r darlun i chi eisiau arno.

Prisiau llwyau rhwng £25 a £35.