loginlogo

After graduating with a degree in Psychology from Cardiff University in June 2010, Rhiannon decided to build a career for herself as an artist, working from her studio in Ciliau Aeron, near Aberaeron. Now living in Cardiff Bay, Rhiannon sells her original work all over Wales and turns work into various products such as cards, coasters, placemats, prints and glass boards.

Using her vivid imagination and bright, vibrant colours, various sceneries are painted with a fresh and modern twist, waves being an intrinsic element of all her paintings. She mixes reality with fantasy to create magical worlds. Rhiannon hopes that her work, being so full of character and fun, will make others feel happy and will inspire others to think like her!

WINNER of best art portfolio under 25yrs in the Urdd Eisteddfod, 2011
WINNER of best SAA waterscape and seascape category, 2011

 

Ar ôl graddio mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd ym Mehefin 2010, penderfynodd Rhiannon fod yn artist llawn amser yn gweithio o’i stiwdio yng Nghiliau Aeron, pentref bach ger Aberaeron.  Nawr wedi symud i Fae Caerdydd, mae Rhiannon drwy’r amser ar yr M4 yn teithio rhwng y Brif Ddinas a’r Gorllewin.  Erbyn heddiw, mae ganddi nifer o gynhyrchion gwahanol, megis gwaith gwreiddiol dyfrlliw, cardiau, costeri, matiau bwrdd, printiadau, byrddau gwydr a llawer mwy!

Wrth ddefnyddio lliwiau llachar a’i dychymyg lliwgar, mae Rhiannon yn troi amryw o olygfeydd mewn i ddarluniau chwareus sy’n llawn cymeriad a hwyl. Mae hi’n cymysgu reality gyda ffantasi i greu byd hollol wahanol. Ei  bwriad  yw creu darluniau a fydd yn gwneud i eraill deimlo’n hapus!

Yng ngeiriau ei mamgu ‘Mae llawer o waith i’w wneud cyn cyrraedd brig y goeden’ ac yn wir mae Rhiannon yn dal i ddringo!

Ennillydd portfolio celf gorau o dan 25 yn Eisteddfod yr Urdd, 2011
Ennillydd categori darlun gorau o’r môr (SAA), 2011

 

IMG_9478